திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள்
அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்
சொல்
காமத்துப்பால்
பிரிவாற்றாமை படர்மெலிந்திரங்கல் கண்விதுப்பழிதல்
பசப்புறுபருவரல் தனிப்படர்மிகுதி நினைந்தவர்புலம்பல்
கனவுநிலையுரைத்தல் பொழுதுகண்டிரங்கல் உறுப்புநலனழிதல்
நெஞ்சொடுகிளத்தல் நிறையழிதல் அவர்வயின்விதும்பல்
குறிப்பறிவுறுத்தல் புணர்ச்சிவிதும்பல் நெஞ்சொடுபுலத்தல்
புலவி புலவி நுணுக்கம் ஊடலுவகை

< முந்தைய குறள் அடுத்த குறள் >
தினம் ஒரு குறள் எதாவது ஒரு குறள்
    

பின்பு
தமிழ் விளக்கவுரைக்கு-வை கிளிக் செய்யவும் | Click for English Translation
துரித இணைப்புகள்


அறத்துப்பால்
பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவறவியல் ஊழியல்
பொருட்பால்
அரசியல் அமைச்சியல் அரணியல் கூழியல்
படையில் நட்பியல் குடியியல்  
காமத்துப்பால்
களவியல் கற்பியல்
எல்லா அதிகாரங்களும்
இணைய அமைப்பு முத்து.வ & சித்தார்த்
முத்து இணையம்