திருவள்ளுவர் இயற்றிய திருக்குறள்
அறத்துப்பால் பொருட்பால் காமத்துப்பால்
சொல்
அறத்துப்பால்
கடவுள் வாழ்த்து வான்சிறப்பு நீத்தார் பெருமை
அறன்வலியுறுத்தல் இல்வாழ்க்கை வாழ்க்கைத் துணைநலம்
புதல்வரைப் பெறுதல் அன்புடைமை விருந்தோம்பல்
இனியவைகூறல் செய்ந்நன்றி அறிதல் நடுவு நிலைமை
அடக்கமுடைமை ஒழுக்கமுடைமை பிறனில் விழையாமை
பொறையுடைமை அழுக்காறாமை வெஃகாமை
புறங்கூறாமை பயனில சொல்லாமை தீவினையச்சம்
ஒப்புரவறிதல் ஈகை புகழ்
அருளுடைமை புலான்மறுத்தல் தவம்
கூடாவொழுக்கம் கள்ளாமை வாய்மை
வெகுளாமை இன்னாசெய்யாமை கொல்லாமை
நிலையாமை துறவு மெய்யுணர்தல்
அவாவறுத்தல் ஊழ்

< முந்தைய குறள் அடுத்த குறள் >
தினம் ஒரு குறள் எதாவது ஒரு குறள்
    

பின்பு
தமிழ் விளக்கவுரைக்கு-வை கிளிக் செய்யவும் | Click for English Translation
துரித இணைப்புகள்


அறத்துப்பால்
பாயிரவியல் இல்லறவியல் துறவறவியல் ஊழியல்
பொருட்பால்
அரசியல் அமைச்சியல் அரணியல் கூழியல்
படையில் நட்பியல் குடியியல்  
காமத்துப்பால்
களவியல் கற்பியல்
எல்லா அதிகாரங்களும்
இணைய அமைப்பு முத்து.வ & சித்தார்த்
முத்து இணையம்